Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 68/03

O stwierdzenie niezgodności art. 33 § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2003 roku z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 2 oraz z art. 77 ust. 2 w zw. z art. 2 Konstytucji RP;