Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uchwała w sprawie powołania komisji śledczej. U 1/08

O zbadanie zgodności:

1) art. 2 i 3 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2008 roku o powołaniu Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku z:

a) art. 111 ust. 1 w związku z art. 95 ust. 2 Konstytucji RP;

b) art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

2) art. 2 pkt 1 zaskarżonej uchwały w części obejmującej wyrazy "członków Rady Ministrów, w szczególności Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego, Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego", art. 2 pkt 2 zaskarżonej uchwały w części obejmującej wyrazy "członków Rady Ministrów, w szczególności Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego, Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego", art. 2 pkt 3 zaskarżonej uchwały w części obejmującej wyrazy "przez członków Rady Ministrów, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji lub na ich polecenie", art. 3 pkt 1 lit. c zaskarżonej uchwały w części obejmującej wyrazy "przez członków Rady Ministrów, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji", art. 3 pkt 1 lit. e w części obejmującej wyrazy "przez członków Rady Ministrów, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji lub na ich polecenie" oraz art. 3 pkt 2 lit. b w części obejmującej wyrazy "przez członków Rady Ministrów, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji" - w związku z nazwą Komisji Śledczej, wyrażoną w pełnym brzmieniu w tytule zaskarżonej uchwały i jej art. 1  - z art. 42 ust. 3 w związku z art. 111 ust. 1 Konstytucji RP;

3) art. 2 i 3 zaskarżonej uchwały - w związku z nazwą Komisji Śledczej, wyrażoną w pełnym brzmieniu w tytule zaskarżonej uchwały i jej art. 1 - z art. 2 i 7 Konstytucji RP;