Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficzny U 3/04

O stwierdzenie niezgodności § 1 ust. 2 pkt. 5, § 2 ust. 2, § 3, § 8, § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z art. 22 ust.3 pkt. 2 i ust. 7, art. 109 ust. 2 pkt 2b i 124 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz z art. 41 ust. 3a, 4, 5 pkt 3 i ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne;