Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uchwała Sejmu RP w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego U 5/24

Wniosek o zbadanie zgodności uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego (M.P. poz. 198; dalej jako „uchwała z 6 marca”) w zakresie obejmującym przepisy prawa
- z art. 4, art 104 ust. 1 w związku z art. 106 i art 96 ust 1, a także z art 7, art. 87, art. 173 w zw. z art 10 i art 190 ust. 1 Konstytucji RP.