Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kodeks karny; kara ograniczenia wolności; kara pozbawienia wolności P 6/18

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej II Wydział Karny

Sprawa połączona z P 20/17 i P 6/18 i rozpatrywana pod wspólną sygnaturą akt P 20/17.