Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaskarżenia postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych P 9/18

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Sprawa połączona ze sprawami P 10/18 i P 11/18 i rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 9/18.

Pytanie prawne czy art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, w zakresie dotyczącym art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, jest zgodny z art. 2, art. 31  ust. 3, art. 45 ust. 1 i ust. 2, art. 47 oraz art. 51 ust. 2 i ust. 4 Konstytucji.