Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaskarżenia postanowienia sądu rejonowego oddalającego skargę na czynności komornika sądowego SK 7/19

Podmiot inicjujący postępowanie: K. M.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 357 § 2 w związku z art. 394 § 1 w związku z art. 13 § 2 w związku z art. 7674 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego z art. 176 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.