Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dostęp do pytań testowych LEK, LDEK i PES (ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty) K 13/19

Podmiot inicjujący postępowanie: Naczelna Rada Lekarska

Wniosek o zbadanie zgodności art. 14c ust. 4 i 5, art. 16rc ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.