Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki ustalania podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług – podatek akcyzowy, opłata paliwowa SK 33/19

Podmiot inicjujący postępowanie: spółka jawna

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z art. 2 w związku z art. 84 i art. 217, art. 84 i art. 217 w związku z art. 64 ust. 3 oraz art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 84 Konstytucji RP.