Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie możliwości sądowej weryfikacji rozstrzygnięć wydanych przez organy postępowania wykonawczego w ramach postepowania dyscyplinarnego skazanych SK 48/19

Podmiot inicjujący postępowanie: J. C.

Skarga konstytucyjna połączona ze sprawą SK 47/19 i rozpatrywana pod wspólną sygnaturą SK 47/19.

Wniosek o zbadanie zgodności art. 7 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy wykonawczy w zakresie, w jakim „ogranicza możliwość sądowej weryfikacji rozstrzygnięć wydanych przez organy postępowania wykonawczego w ramach postępowania dyscyplinarnego skazanych tylko do jednej przyczyny odwoławczej, tj. niezgodności z prawem, (...)” z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji RP.