Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawomocne orzeczenie przepadku rzeczy; termin wygaśnięcia roszczenia w stosunku do Skarbu Państwa z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. SK 50/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Przedsiębiorstwo Handlowe "Paxer"

O zbadanie zgodności  art. 119 § 2 i 3 ustawy z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy z art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 42 ust. 1-3 i art. 64 ust. 1-3 Konstytucji RP;