Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o grach hazardowych; proces ustawodawczy; obowiązek notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską P 74/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Świeciu II Wydział Karny

Sprawa połączona z P 65/14, P 71/14 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą P 65/14)