Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zawierania umów przeniesienia własności lokalu spółdzielczego. P 30/10

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny , Sąd Okręgowy w Gliwicach Wydział I Cywilny, Sąd Okręgowy w Katowicach

Sprawa połączona z P 17/10, P 22/10 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 17/10)