Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Elektroniczne postępowanie upominawcze; kompetencje referendarza sądowego. P 39/10

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim I Wydział Cywilny

Czy art. 50530 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 175 ust. 1 Konstytucji RP;