Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo lotnicze; kara grzywny. P 43/10

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czy art. 210 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;