Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak pisemnego uzasadnienia postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej SK 48/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Mirosław P

O zbadanie zgodności art. 398 (9) § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w brzmieniu obecnie obowiązującym z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;