Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak uprawnienia dla radcy prawnego, będącego pełnomocnikiem dalszym, do poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego reprezentowanej przez niego strony postępowania. SK 62/12

Podmiot inicjujący postępowanie: S.A.

O zbadanie zgodności art. 89 § 1 zdanie 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 129 § 2 i § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych i art. 21 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, rozumiany w ten sposób, że radca prawny będący pełnomocnikiem dalszym nie jest uprawniony do poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego reprezentowanej przez niego strony postępowania z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, a także z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;