Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego P 37/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim

Czy art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. b i art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane są zgodne z art. 2, art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;