Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dekret o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych P 5/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Najwyższy Izba Cywilna

Czy art. 4 i art. 8 ust. 1 pkt a w związku z art. 5 ust. 2 dekretu z dnia 27 lipca 1949 roku o zaciąganiu nowych i określaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28 października 1950 roku o zmianie systemu pieniężnego są zgodne z art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;