Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektów budowy Świątyni Opatrzności Bożej - Centrum Jana Pawła II K 12/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

O zbadanie zgodności:

- art. 1 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 roku w związku z poz. 71, w rozdziale 75818, w dziale 758, w części 83, w załączniku 2 do wspomnianej ustawy z art. 1, art. 7 w związku z art.  216 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 25 ust. 2, art. 25 ust. 3 Konstytucji RP;

- kwestionowanych postanowień ustawy budżetowej na rok 2007 z art. 22 ust. 2 oraz art. 1 w związku z art. 22 ust. 4 Konkordatu z 28 lipca 1993 roku między Rzecząpospolitą Polską a Stolicą Apostolską;