Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dotacje do działalności niepublicznych przedszkoli. K 11/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Gminy Nieporęt, Rada Gminy Stopnica

Sprawa połączona z K 19/07 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 19/07)