Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Egzamin maturalny; unieważnienie egzaminu SK 42/13

Podmiot inicjujący postępowanie: M. Ł., P. K., M. G., M. K., D. D., P. K., P. P., M. K., K. H., D. S., M. Z., A. W., B. P., P. W., K. W., B. S., B. S., A. R

Sprawa połączona z SK 29/13, SK 31/13, SK 32/13, SK 33/13, SK 34/13, SK 35/13, SK 36/13, SK 37/13, SK 38/13, SK 39/13, SK 40/13, SK 41/13 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą SK 29/13)