Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy. SK 5/05

Podmiot inicjujący postępowanie: Zdzisław W., Stanisław M., Józef M.

Sprawa połączona z SK 20/04 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 20/04)