Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy - delegacja ustawowa P 41/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Apelacyjny Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu

Czy:

- art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych jest zgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 Konstytucji RP w części obejmującej zwrot : "z kopalń całkowicie likwidowanych";

- art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006 jest zgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 Konstytucji RP w części obejmującej zwrot: "kopalni całkowicie likwidowanej";