Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Emerytury pomostowe - zasady przyznawania. K 17/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Grupa posłów na Sejm RP

O zbadanie zgodności:

1. art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych z art. 2 i z art. 32 Konstytucji RP - w zakresie, w jakim przyznaje on prawo do emerytury pomostowej wyłącznie pracownikom, którzy wykonywali prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 roku;

2. art. 3 ust. 1-3 tej ustawy oraz załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do tej ustawy z art. 32 Konstytucji RP - w zakresie, w jakim różnicują sytuację pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, przyznając prawo do emerytury pomostowej jedynie części z tych pracowników, a innym takiego prawa odmawiając;