Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Finansowanie kampanii wyborczej. P 21/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Koszalinie I Wydział Cywilny, Sąd Okręgowy w Łodzi Ośrodek Zamiejscowy w Sieradzu

Sprawa połączona z P 20/03