Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kara pieniężna za wydobywanie kopaliny U 2/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miejska w Prószkowie

Sprawa połączona z K 37/06 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 37/06)