Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kombatanci i osoby represjonowane. SK 7/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Zdzisław M., Władysław M. Naczelny Sąd Administracyjny

Sprawa połączona z SK 4/02 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 4/02)