Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kontrola skarbowa w związku z obowiązkiem dokonywania wpłat z zysku, po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na rzecz budżetu SK 67/05

Podmiot inicjujący postępowanie: KGHM "Polska Miedź " S.A. w Lubinie

W sprawie zgodności:

1) art. 2 ust. 2 i ust. 5 w związku z art. 2 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 roku o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa z art. 20, art. 22, art. 64 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 84 oraz art. 217 Konstytucji RP;

2) art. 2 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 roku o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej z art. 20 i art. 22 w związku z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 84 i art. 217 Konstytucji RP;