Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty postępowania przed Sądem Antymonopolowym P 26/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Antymonopolowy

Czy przepis art. 47954 ustawy z 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim wyłącza możliwość żądania zwrotu kosztów postępowania przez stronę wygrywającą sprawę przed sądem antymonopolowym jest zgodny z art. 32 ust. 1 oraz art. 2 w związku z art. 45 Konstytucji RP;