Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty sądowe postępowania cywilnego SK 16/03

Podmiot inicjujący postępowanie: Dorota L.-S., Tomasz S.

O stwierdzenie niezgodności art. 6261 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP;