Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty uzyskania przychodów SK 93/06

Podmiot inicjujący postępowanie: STRABAG Spółka z o.o.

O zbadanie zgodności art. 7 ust. 3 i 4 oraz art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, w jakim dotyczą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty powstałej przy realizacji kontraktów finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej z art. 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP;