Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego SK 71/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Iwona i Jan B., Zbigniew R.

Sprawa połączona z SK 56/06