Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Naruszenie praw autorskich P 31/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza IV Wydział Karny

Czy art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;