Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nieodpłatne przekazanie przez PKP nieruchomości gminie. P 60/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy, Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny

Sprawa połączona z P 2/08 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P 2/08)