Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Niepowołanie na stanowisko sędziego przez Prezydenta RP. SK 17/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Jerzy W., Elżbieta L.-R., Przemysław K.

Sprawa połączona z SK 16/08 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą SK 16/08)