Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek alimentacyjny rodzeństwa. SK 48/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Bożena J.

O zbadanie zgodności art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy w części obejmującej wyrazy "oraz rodzeństwo” oraz art. 134 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie, w jakim oba zaskarżone przepisy dopuszczają dochodzenie przez uprawnionego roszczeń alimentacyjnych od jego rodzeństwa, nie dokonując wyraźnego wyłączenia tego uprawnienia w sytuacji, gdy uprawniony postępuje w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego albo nie uzależniając nabycia tego uprawnienia od zgodności żądania z zasadami współżycia społecznego z art. 30, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1, art. 47 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP;