Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek rejestrowania transakcji z udziałem wartości majątkowych powyżej 15.000 euro K 9/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Notarialna

O zbadanie zgodności:

1) art. 35 w związku z art. 37 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu z art. 2 i art. 42 Konstytucji RP;

2) art. 36 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;