Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona prawa dziedziczenia; prawo testowania; zachowek. P 12/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny

Sprawa połączona z P 11/13 (sprawa rozpatrywana pod wspólną sygnaturą P 11/13)