Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odmowa przyznania emerytury; wyłączenie możliwości uznania za okres składkowy okresu pozostawania duchownym w sytuacji nieopłacania składek na ubezpieczenie społeczne. SK 13/11

Podmiot inicjujący postępowanie: J. K., B. M.

Sprawa połączona z SK 9/11 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą SK 9/11)