Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyny zabronione będące zachowaniem osoby fizycznej. P 97/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy we Wrocławiu IV Wydział Karny-Odwoławczy

Czy art. 5 ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP;