Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty. SK 11/08

Podmiot inicjujący postępowanie: Bronisław H.

O zbadanie zgodności przepisu art. 14 ust. 2 oraz przepisu art. 100 ust. 2 zdanie 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz z art. 78 Konstytucji RP;