Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przez osoby represjonowane. P 23/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Opolu III Wydział Karny

Sprawa połączona z P 21/09, P 22/09 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura P 21/09)