Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określenie kompetencji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów przez uchwalony przez nią statut SK 27/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Piotr J.

O zbadanie konstytucyjności:

1) art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku  o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

2) art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku  o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;

3) § 14 i § 11 Statutu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z art. 2, art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;