Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłata adiacencka SK 60/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Marianna i Franciszek M.

O zbadanie zgodności art. 98 ust. 4 oraz art. 145 ust. 2 w związku z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie w jakim przepisy te obowiązywały do dnia 22 września 2004 roku z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 217 Konstytucji RP;