Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty za studia SK 27/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Zbigniew P.

O stwierdzenie, że: 1. art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym jest niezgodny z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 70 ust. 1 i 2 Konstytucji RP; 2. art. 30 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym jest niezgodny z art. 92 ust. 1 w związku z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP; 3. art. 148 zd. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym w związku z § 35 ust. 3a tiret czwartym Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warszawskim z art. 70 ust. 1 i 2 Konstytucji RP; 4. § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni jest niezgodny z art. 2 i art. 70 ust. 2 Konstytucji RP;