Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości SK 39/06

Podmiot inicjujący postępowanie: Mirosław Cz.

O stwierdzenie, że:

1) art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jest niezgodny  z preambułą oraz art. 2, art. 32, art. 45, art. 64 ust. 3 i art. 84 Konstytucji RP;

2) art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jest niezgodny z preambułą oraz art. 2, art. 32, art. 45, art. 64 ust. 3 i art. 84 Konstytucji RP;