Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ordynacja podatkowa K 33/04

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O stwierdzenie niezgodności:

1) art. 224 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa z art. 84 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) art. 224 § 2 w związku z art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej w zakresie, w jakim wprowadzając formę postanowienia w sprawie wstrzymania wykonania nieostatecznej decyzji podatkowej nie przewiduje zażalenia na to postanowienie z art. 32 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;