Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Osoba uprawniona do otrzymywania zaliczki alimentacyjnej P 14/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

Sprawa połączona z P 7/07