Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Plan zagospodarowania przestrzennego SK 42/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Jacek K.

O stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów prawa lokalnego określonych postanowieniem Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice (uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XXVIII/120/92 z 30 czerwca 1992 roku) zmienionych Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy (uchwała Nr XLVII/206/94 z 29 marca 1994 roku - Dziennik Urzędowy Województwa Warszawskiego Nr 13 z 1994 roku, poz. 134) w części dotyczącej zasad zagospodarowania nieruchomości oznaczonych symbolem terenu B-5-R z art. 2, art. 7 i art. 31 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP;